Maggie Zhou Maggie Zhou
Salesperson
实名认证 持牌经纪 51PRO

金融街集团

Bay Street Group

站在您的立场,用我的房源,客源,信息源,为您买房,售房,物业出租,房产投资,提供全案策划!协助验房,贷款,律师,搬家服务
(647) 309-8875 [email protected]

添加我的微信

扫码查看小程序

咨询更多